Aanmelden lidmaatschap Dutch Spine Society

Voor een lidmaatschap bij de Dutch Spine Society dient uw aanmelding naast de aangegeven voornamen, geboortedatum, beroep, functie en adres, vergezeld te zijn van een curriculum vitae, lijst van publicaties en voordrachten, en een schriftelijke aanbeveling van twee gewone leden van de Dutch Spine Society.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Dutch Spine Society