Organisatie

 

De Dutch Spine Society werd opgericht in 2002 als resultaat van de toegenomen samenwerking tussen de in rugchirurgie ge(sub)specialiseerde werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen en de Nederlandse Orthopedische Vereniging. De chirurgie van de wervelkolom heeft in de afgelopen jaren een dermate grote vlucht genomen dat enerzijds de behoefte ontstond tot verdergaande specialisatie, anders tot verdergaande samenwerking.

Neurochirurgen en orthopedisch chirurgen bedrijven de wervelkolomchirurgie ieder vanuit hun eigen achtergrond en expertise. Het bundelen van kennis kan leiden tot een resultaat dat groter is dan de som der delen. Om aansluiting met buitenlandse organisaties te vergemakkelijken is gekozen voor een Engelse naam. Behalve voor genoemde specialisten staat de vereniging open voor al diegenen die zich bezig houden met aandoeningen van de wervelkolom of beschikken over bijzondere kennis daarvan.

Het doel van de vereniging is om te komen tot bundeling van kennis, het toepassen en verspreiden daarvan en uiteindelijk tot een opleiding tot wervelkomspecialist (spinaal chirurg). De vereniging houdt enkele malen per jaar vergaderingen waarin tevens ruimte is voor een wetenschappelijke presentatie en organiseert jaarlijks een groter congres rondom een bepaald thema. Daarnaast is er overleg met verzekeraars, de overheid en zusterverenigingen. 

Bestuur Dutch Spine Society 

Lidmaatschap 

 

.

.